Nieuws uit de tuin

De afgelopen maand is er heel veel werk verzet in de tuin. Alle paden en bijna alle heggen zijn aangepakt, in de Stru­in­tuin heeft een grote opruimac­tie plaats­gevon­den en afgelopen week zijn we begonnen met het maaien van stro­ken die uit­ge­bloeid zijn. Dit is gedaan met de zeis door Henk Nijen­huis. Henk is de vorige beheerder van De Heiman­shof en helpt ons komende peri­ode met het rege­len van
werkza­amhe­den in de tuin samen met een tuin­com­missie die na de vakantie opgericht zal worden.

In de Kijk­doos ligt een werk­li­jst waarop je kunt zien wat er gedaan kan wor­den in de tuin. Ook in de kas wordt hard gew­erkt met name door Erik. Hij heeft alle aquaria leegge­haald en deze wor­den met de pom­pen aange­bo­den op Marktplaats.

Meer nieuws uit de tuin kun je vin­den in de nieuws­brief van augustus

Begelei­d­ing vri­jwilligers in de tuin.

Alle vri­jwilligers zijn van ma t/​m do ocht­end en op woens­dag­mid­dag weer van harte welkom in de tuin om mee te helpen. Belan­grijk­ste klussen zijn: alle paden weer begaan­baar maken, over­hangende takken snoeien en de heggen knippen.

Met enkele tuinken­ners is verder een lijst gemaakt van werkza­amhe­den voor de eerste drie weken. Op maandag en woens­dag zal Ans er zijn om de aan­wezige vri­jwilligers te ont­van­gen en begelei­den. Nol neemt de dins­dag en don­derdag voor zijn rekening.

Mocht iemand op andere dagen dan de genoemde iets willen doen in de tuin, neem dan con­tact op met Ans, onze vri­jwilliger­scoör­di­na­tor, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 20002896

Uiteen­gaan van wegen

Het bestuur van De Heiman­shof heeft de samen­werk­ing met de beheerder Franke van der Laan op 3 juli jl beëindigd. Zij betreurt het zeer dat ze deze besliss­ing heeft moeten nemen. De arbei­dsver­houd­ing tussen bestuur en beheerder stond al enige tijd onder toen­e­mende span­ning. Afgelopen peri­ode is geprobeerd tot een werk­bare oploss­ing te komen maar helaas zon­der resul­taat. Het is ver­dri­etig dat we zo afscheid moeten nemen van Franke, mede gezien zijn grote ver­di­en­sten en tomeloze inzet afgelopen jaren voor De Heimanshof.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.