Stru­inkids

Bij de Stru­inkid­sclub kun je lekker buiten bezig zijn, met de han­den in de grond. Zaaien, ver­zor­gen, oog­sten en proeven. Samen avon­turen beleven tij­dens span­nende en leerzame excur­sies. Slapen in een boomhut, dieren­huis­jes bouwen en ster­renkijken. Je kunt het alle­maal meemaken als je lid wordt van de Stru­inkid­sclub. Kinderen van 6 t/​m 11 jaar komen iedere woens­dag­mid­dag op de tuin en leren samen met een (groot)ouder/begeleider groen­ten ver­bouwen in hun eigen moestuintje.

Leeftijd en lid worden

Je kunt mee­doen met de Stru­inkids als je tussen 6 en 11 jaar oud bent.

Lid­maatschap kost 25 euro per jaar (2e kind 15 euro). Dit is inclusief zaden en gebruik van materialen.

Vul het for­mulier in om lid te wor­den. Ons reken­ingnum­mer is NL06INGB0005729896 t.n.v. Vrien­denkring De Heimanshof.

OPEN­ING NIEUW STRU­INKIDS MOES­TU­IN­SEIZOEN: DOE MEE!

Rond 20 maart start gewoon­lijk een span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Heiman­shof in Hoofd­dorp, want dan gaat het Stru­inkids Moes­tu­in­seizoen weer van start.

Van­wege de coro­nacri­sis begin­nen de Stru­inkids dit jaar wat later met de tuin­t­jes, rond 1 juni. Maar we zijn al wel begonnen. Dus in je tuin­tje vind je: aar­dap­pe­len, uit­jes, bonen­plan­t­jes, biet­jes, bies­look en tuin­bo­nen. Je leert spe­len­der­wijs zelf groente zaaien en planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Maar dat niet alleen. Je gaat ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Wat zit er alle­maal in de sloot? Hoe maak je pom­poen­soep? En een pizza bakken in de pizza-​oven; dat mag je ook uitproberen.

Als Stru­inkid heb je je eigen moes­tu­in­tje waar je elke woens­dag om 14.30, samen met je (groot)ouder of andere vol­wassen begelei­der in werkt. Je leert onder pro­fes­sionele begelei­d­ing je eigen groen­ten kweken en die mag je mee naar huis nemen.

De verdel­ing van de tuin­t­jes is om 14.30 uur. Wees op tijd, dan kun je het beste tuin­tje uitzoeken!

Er op uit

Daar­naast gaan we 1 keer per maand met elkaar samen weg. We noe­men dat een natu­urex­cur­sie.
Als je niet wilt tuinieren, kan je dus nog steeds lid wor­den van de Struinkids.

Ook zijn er voor alle kinderen van de Haar­lem­mer­meer hele leuke Kid­sclubac­tiviteiten in de zomer (voor de thuis­bli­jvers) en in de win­ter (nestkastje voor beestjes bouwen). Kijk maar in het jaarprogramma!

Stru­in­tuin

Ook kun je tij­dens de open­ingsti­j­den lekker spe­len in de Stru­in­tuin. Tot 1 okto­ber is dat nor­maal op woens­dag­mid­dag, vri­jdag­mid­dag, zater­dag­mid­dag en zondag­mid­dag van 1 tot 5 uur, maar van­wege de corona zijn we tijdelijk gesloten.

Meer weten over de struinkids?

We willen je graag meer vertellen. Of stuur een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.