open­ingsti­j­den

De Heiman­shof is ook door de week weer geopend voor bezoekers!

De tuin (waaron­der de Stru­in­tuin) is geopend:

  • op de werkda­gen dins­dag tot en met don­derdag van 8.3017.00 uur

  • Van 15 april tot 1 okt is de tuin ook op zater­dag en zondag open van 13.0017.00 uur.

  • Elke 3e zater­dag van de maand van 13.0016.00 uur

  • Als er een lez­ing is zondag van 14.0017.00 uur

Spe­ciale openingstijden

Bek­ijk de agenda voor andere activiteiten waar­voor we de tuin openen.