Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 2a1
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
13gewoneagri­monieAgri­mo­nia eupatoriakalkrijke zomenaGE1i69❓⋙
959ruwbeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
940grotebev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
1260 boeren­wormkruidTanace­tum vulgarehumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
529 bosaard­beiFra­garia vescakapvlak­tenaGE1i56❓⋙
1089dauw–braamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
663 don­derkruidInula conyzaekalkrijke zomenzzTNB1i710❓⋙
159kweek–dravikBro­mop­sis iner­mis subsp. inermiskalk­graslan­denzTNB1i67❓⋙
937 dubbelkelkPicris echioideskalkrijke ruigtenzTNB105a79❓⋙
383witteeng­bloemVince­tox­i­cum hirundinariakalkrijke zomenzzzKW1i58❓⋙
2391 glan­shaver Arrhen­atherum elatius subsp. evochtige, bemeste graslandenaTNBi59❓⋙
2417muur–havikskruidHieracium muro­rumkalkrijke bossenzzKW1i57❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
2358 hemel­sleu­telSedum tele­phiumkalkrijke zomenaTNB1i69❓⋙
1344 ijz­er­hardVer­bena officinalisvochtige, bemeste graslandenaTNB100a613❓⋙
64gelekamilleAnthemis tinc­to­riavoed­sel­rijke ruigtenzTNB1031769❓⋙
5345door­was–kervelSmyrnium per­fo­lia­tumzzE105c45❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
357bontkroonkruidSecurig­era variakalk­graslan­denzTNB1i69❓⋙
1185viltigkruiskruidJacobaea eru­ci­fo­liavochtige, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
446 kweekElyt­ri­gia repensvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i68❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
135 madeliefjeBel­lis perennisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i49❓⋙
1391 mare­takVis­cum albumkalkrijke bossenzzTNB1i35❓⋙
894wildemar­joleinOri­g­anum vulgarekalkrijke zomenaTNB1i79❓⋙
1088 meekrapRubia tinc­to­rumhumeuze ruigtenxVN1111767❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
824 mis­pelMespilus ger­man­icastruwe­lenzTNB105a55❓⋙
1197groenenaal­daarSetaria viridiskalka­rme akkersaTNB100a79❓⋙
573beemd–ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
732 peperk­ersLep­id­ium latifoliumnatte ruigtenzzTNB1i67❓⋙
5450kleine s.s.pim­per­nelSan­guisorba minor subsp. minorkalk­graslan­denaTNB1i59❓⋙
1067kleinerate­laarRhi­nan­thus minordroge hei­denaGE1i59❓⋙
1065harigerate­laarRhi­nan­thus alectorolophusvochtige, bemeste graslandenzzTNB1i57❓⋙
690ten­gererusJun­cus tenuisstor­ingsm­i­lieusaTNB3011969❓⋙
431 slan­genkruidEchium vul­garekalkrijke ruigtenaTNB100a59❓⋙
1021 slee­doornPrunus spin­osastruwe­lenaTNB1i45❓⋙
1342 stalk­a­arsVer­bas­cum densiflorumkalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
876kruipendstalkruidOno­nis repens subsp. repensdroge, neu­trale graslandenzTNB1i69❓⋙
1144knol–steen­breekSax­ifraga granulatavochtige, bemeste graslandenzzBE1i56❓⋙
2421kleine berg–steen­tymClinopodium calaminthakalkrijke zomenzzE1i79❓⋙
17hoog stru­is­gras Agrostis gigan­tea a TNB1i68❓⋙
934 tong­varenAsple­nium scolopendriummurenaTNB1i78❓⋙
1339meligetoortsVer­bas­cum lychnitiskalkrijke zomenzzTNB1i610❓⋙
1340zwartetoortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
1713bev­er­nel–torkruidOenan­the pimpinelloidesvochtige, bemeste graslandenzzzE10520.67❓⋙
1132kruid–vlierSam­bu­cus ebuluskapvlak­tenzzKW1i78❓⋙
548kruis­blad–wal­stroCru­ci­ata laevipesvoed­sel­rijke zomenzKW1i46❓⋙
550gladwal­stroGal­ium mollugovochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
946smalleweeg­breePlan­tago lanceolatavochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
350akker–windeCon­volvu­lus arvensisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
188haag–windeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
71 wond­klaverAnthyl­lis vulnerariakalk­graslan­denzTNB1i56❓⋙
1139 zeep­kruidSaponaria offic­i­naliskalkrijke ruigtenaTNB105a79❓⋙
1923geelzon­neroosjeHelianthe­mum nummulariumkalk­graslan­denzzzGE1i59❓⋙
1103bloed–zur­ingRumex san­guineusnatte bossenaTNB1i67❓⋙
1106geo­ordezur­ingRumex thyr­si­florusvochtige, bemeste graslandenzTNB1i68❓⋙
516draad– zwenkgras Fes­tuca heterophylla zzz GE❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend