De Heimanshof is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor degene die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie, want deze kan als aftrekpost opgevoerd worden bij de belastingaangifte. Vanaf 1 jan. 2014 is een ANBI verplicht om de gegevens die op onderstaand menu staan publiek te maken op een website.

VERENIGING VRIENDENKRING VAN DE HEIMANSHOF HOOFDDORP
Ook bekend als: DE HEIMANSHOF

800075055

Wieger Bruinlaan 1
2132 AW Hoofddorp

Doelstelling van de vereniging volgens de statuten van 3 maart 1987

Het doel van de vereniging is:

 • het in stand houden en doen functioneren van de heemtuin;

 • het vergroten van de bekendheid van de heemtuin en zijn culturele en botanische betekenis;

 • het steunen en versterken van de educatieve, recreatieve en voorlichtende functie van de heemtuin;

 • het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de heemtuin;

 • het uitbrengen van adviezen gericht op het behartigen van de belangen van de heemtuin als expositie van levende planten;

 • het stimuleren van het beleid van de overheden ten aanzien van natuurlijk groenbeheer in Haarlemmermeer en het nauwlettend volgen van dat beleid.


De vereniging tracht het vermelde doel te bereiken door:

 • het bevorderen van ideële en daadwerkelijke steun aan de heemtuin;

 • het bevorderen van tentoonstellingen, het organiseren van lezingen, rondleidingen en andere educatieve activiteiten;

 • het uitgeven van berichten en een jaarverslag en in het algemeen door alle wettige middelen die de heemtuin een zo ruim mogelijke functie kunnen laten vervullen ten dienste van de gemeenschap.


Deze doelstelling is nog steeds actueel en accuraat.

De Heimanshof wil van betekenis zijn en blijven in de samenleving. Om dit te realiseren zijn vijf strategische doelen geformuleerd.

 • n de periode 2015-2020 profileert De Heimanshof zich als inspiratiebron voor de inwoners van Haarlemmermeer. We willen mensen inspireren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met de natuur in de eigen omgeving.
 • We vinden het belangrijk om het karakter van de heemtuin daarbij te behouden. Dit vraagt een adequate aansturing en toename van het aantal actieve vrijwilligers. De organisatie moet op een professionelere leest worden geschoeid.
 • Onze know-how en de ervaring delen we graag met stakeholders en organisaties/mensen die de handen uit de mouwen willen steken. We willen een kenniscentrum zijn voor hoogwaardige ecologische natuur.
 • Onze know-how en de ervaring delen graag met onze stakeholders middels een kenniscentrum voor hoogwaardige ecologische natuur.
 • We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij ecologisch verantwoorde natuur. Daarom breiden we onze contacten met bedrijven en organisaties uit. Op deze wijze realiseren we een duurzaam draagvlak. Een draagvlak dat het mede mogelijk maakt in de financiële consequenties van onze ambities te voorzien.
 • Voorzitter: vacant
 • Waarnemend voorzitter: Nol van Burik
 • Secretaris: Monique Hofstede
 • Penningmeester: Louis van Rossum
 • Tuinzaken: Dick Gatsonides
 • Communicatie en vrijwilligerszaken: Ans Röling

De vereniging kent één betaalde werknemer: de beheerder. Het salaris is vastgesteld gebaseerd op functie en verantwoordelijkheden.

Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding aanvragen.

Zie het jaarverslag

Zie het financieel jaarverslag