Nieuws uit de tuin

De afgelopen maand is er heel veel werk verzet in de tuin. Alle paden en bijna alle heggen zijn aangepakt, in de Stru­in­tuin heeft een grote opruimac­tie plaats­gevon­den en afgelopen week zijn we begonnen met het maaien van stro­ken die uit­ge­bloeid zijn. Dit is gedaan met de zeis door Henk Nijen­huis. Henk is de vorige beheerder van De Heiman­shof en helpt ons komende peri­ode met het rege­len van
werkza­amhe­den in de tuin samen met een tuin­com­missie die na de vakantie opgericht zal worden.

In de Kijk­doos ligt een werk­li­jst waarop je kunt zien wat er gedaan kan wor­den in de tuin. Ook in de kas wordt hard gew­erkt met name door Erik. Hij heeft alle aquaria leegge­haald en deze wor­den met de pom­pen aange­bo­den op Marktplaats.

Meer nieuws uit de tuin kun je vin­den in de nieuws­brief van augustus