Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Flyer met jaarpro­gramma 2020 is uit!

Het jaarpro­gramma 2020 is uit, mis het niet! Natu­urlijk gemaakt in de vorig jaar geïn­tro­duceerde huis­stijl. Je kunt de papieren ver­sie ophalen in de Kijk­doos of hier de dig­i­tale ver­sie bek­ijken en downloaden.