Stru­inkids gaan een­den en ganzen spot­ten

Heb jij wel eens van smien­ten of win­ter­tal­ing geho­ord? Dat zijn soorten een­den die je in de zomer nauwelijks ziet in Ned­er­land maar wel in de win­ter. Ze komen meestal uit het Noor­den (Noor­we­gen, Zwe­den) waar ze in de zomer broe­den. Daar vin­den ze het nu te koud en daarom komen ze bij ons over­win­teren. We noe­men ze ‘wintergasten’.

Zater­dag 20 feb­ru­ari gaan we naar het ‘Landje van Gei­jsel’ dat ligt in de Holen­drechter– en Bullewijk­er­polder, vlak bij Oud­erk­erk. Er is daar een boer, meneer Gei­jsel, die de win­ter­gas­ten en de trekvo­gels die over ons land vliegen, wil helpen. Hij zet zijn wei­lan­den een beetje onder water zodat de dieren daar kun­nen eten en rusten. Vanuit een mooie schuur kun­nen we de een­den en vogels van dicht­bij zien. Zeker met de mooie vogelk­ijk­ers die we mee gaan nemen. Natu­urlijk neem je ook je eigen ver­rek­ijker mee. Dan kun­nen we zien wie van jul­lie de beste vogelspot­ter is!

Stru­inkids naar Speel­bos Meer­mond

op zater­dag 9 juli

Zater­dag 9 juli hebben wij weer een leuk uitje op de agenda staan. Aan het Spaarne, achter de gemeen­tew­erf, naast de wei­lan­den van Hageveld en tegen­over museum Cruquius ligt iets moois ver­sc­holen; Speel­bos Meer­mond, een 5.5 ha grote natuurspeelplaats.