Super­ver­rass­ing Oranjefonds

op .

We had­den al veel geld bij elkaar gecol­lecteerd voor het Oran­je­fonds, waar­van we de helft mochten houden voor de jeug­dac­tiviteiten van De Heiman­shof. Daar bovenop kre­gen we een bonus van € 500, omdat wij dege­nen waren die het meest had­den opge­haald voor het Oran­je­fonds. En nu kre­gen we een nieuwe ver­rass­ing voor de verenig­ing: een cadeautje van een Oran­je­fondsmedew­erker die met pen­sioen ging. Bij het Oran­je­fonds hebben ze namelijk de tra­di­tie dat je, als je met pen­sioen gaat, een club van je voorkeur een cadeau mag geven.

Door het ent­hou­si­asme bij het col­lecteren van de Green­Teens ges­te­und door diverse vol­wassen leden en het film­pje waarin Bep met enorm veel elan haar ent­hou­si­asme etaleert, is de keuze op De Heiman­shof gevallen. Geweldig, dat kun­nen we heel goed gebruiken!