Heimanshof-​honing te koop

op .

Niet alleen de leden maar ook de bijen hebben een bij­zon­dere presta­tie geleverd afgelopen maan­den. Na de 15 kilo voor­jaarshon­ing heeft onze imker Nol afgelopen week 30 kilo late voorjaarshoning/​zomerhoning kun­nen oog­sten. Een potje van 500 g kost € 5, een potje van 250 g € 2,50. Elke woens­dag­mid­dag te koop, zolang de voor­raad strekt.