Open­ings­gedicht lentefestival

op .

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zonLuis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon
Er zaten vlin­ders op ’t balkon
Maar wat veran­derde dat vlug
Ik was nog klein en ik genoot
Alles leek oneindig groot
De natuur zat vol geheimen
Nu zijn alle bermen kaal
Bomen ster­ven op grote schaal
Al wat ik liefheb moest verd­wi­j­nen

En langs de mooie groene wegen
Zong elke vogel zijn refrein
Ik was naïef en wist niet beter
Dan dat altijd zo zou zijn

We bouw­den hut­ten in een boom
Dat von­den wij, o zo gewoon
En nie­mand vroeg steeds waar je was
Nu moet alles veilig zijn
Risico’s aan­vaard­baar klein
Pas je op die mod­der­plas?
Er wordt gevraagd bli­jft het wel droog
En klim zeker niet te hoog
Daarmee zul je niets bereiken
Raak geen vreemde planten aan
Ze zijn giftig, laat ze staan
Zou je niet eerst op buien­radar kijken?

En langs de mooie groene wegen
Zong elke vogel zijn refrein
Ik was naïef en wist niet beter
Dan dat altijd zo zou zijn

Elk kind pakt zijn tele­foon
Dat is inmid­dels heel gewoon
Ik ben er nu wel aan gewend
Ik heb dat nooit zo jong geleerd
Ach het is ook niet ver­keerd
Als je de aarde nog maar kent
We moeten stru­inen in de natuur
Weer leven van uur tot uur
Onze kleren vol met vlekken
Er is een plek waar dat nog kan
Jong en oud wordt er beter van
Ga De Heiman­shof ont­dekken!

En langs de mooie groene wegen
Zingt elke vogel zijn refrein
Ik heb weer hoop en diep van bin­nen
Weet ik dat het zo moet zijn


Kent u de wijs niet (meer)? U kunt de melodie vin­den op vries​de​mark​.schri​jft​.nl/​b​l​a​d​1​.​p​d​f .