‘Ont­dek Hoofd­dorp’ en Heiman­shof

op .

De Heiman­shof opent komend week­end 29 en 30 sep­tem­ber voor de laat­ste keer dit seizoen haar poorten voor bezoek­ers in het week­end. Gastvrouw Saartje gaat na dat week­end van haar win­ter­rust genieten.

De seizoen­saf­s­luit­ing is weer reden voor een feestje.

Op zater­dag doen we mee aan ‘Ont­dek Hoofd­dorp’. Dan is er een spe­ciale speur­tocht voor kinderen en kun je leren hoe je van graan een pizza kan maken. Ook zijn er rondlei­din­gen door de tuin waarin de zaden en vruchten die de bomen en planten nu pro­duc­eren om hun voorbestaan te verzek­eren, cen­traal staan.

Oogst­feest, zondag 9 sep­tem­ber!

op .

Gezel­lig samen oog­sten, koken en eten. Zondag 9 sep­tem­ber is het weer zover, ons jaar­lijkse OOGSTFEEST.

Alle mensen die De Heiman­shof een warm hart toe­dra­gen zijn van harte welkom: vrij­willigers, Stru­inkids, Green­Teens, dona­teurs, tuin­groepen, buurt­be­won­ers. Ook de part­ners van onze vrij­willigers en de (groot)ouders/broertjes/zusjes van de jeug­dle­den zijn welkom. Meld je aan op de inteken­li­jst in de Kijk­doos of bij Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en laat weten wat je wilt gaan maken en met hoeveel mensen je wilt komen.

We begin­nen om 13.00 uur met het oog­sten uit de tuinen en het klaar­maken van de gerechten, klaarzetten van de tafels en stoe­len. We reke­nen erop dat zoveel mogelijk mensen – jong en oud — mee komen helpen met de voor­berei­din­gen. Als je mee­helpt met koken, mag je gratis mee-​eten. Voor muzikan­ten is het eten ook gratis. Bij mensen die alleen mee komen eten, komen we met de pet langs om de kosten van de maaltijd te drukken. Als een gast dona­teur wordt op 9 sep­tem­ber, mag hij/​zij ook gratis mee-​eten! Aan­melden via deze web­site bij lid-​worden (rechts­boven) De gas­ten (mee-​eters, niet kok­ers) zijn welkom vanaf 17.00 uur.

Fos­sie­len zoeken op de Maasvlakte, zondag 23 sep­tem­ber

op .

Speuren in het verleden en een dynamis­che blik in het heden en de toekomst. Deze excur­sie mag je niet mis­sen! Op zondag 23 sep­tem­ber gaan we op het strand van de Maasvlakte op zoek naar fos­sie­len van duizen­den jaren geleden.

Fos­sie­len­ex­pert Wal­ter Lan­gen­doen is onze gids. Hij zoekt dagelijks naar fos­sie­len op het Maasvlak­tes­trand. Zijn verza­mel­ing vond­sten omvat o.m. hye­nakeu­tels (zie foto), mam­moet­bot­ten, woel­muiskies­jes en nog veel meer. Iedereen mag mee, niet-​leden moeten een ger­ing bedrag betalen.

Aan­melden ver­plicht! Uiter­lijk woens­dag 19 sep­tem­ber op lijst of bij Ans (tel 06 20002896, mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.)

De start is in het infor­matiecen­trum Future­Land, Rotterdam

Super­ver­rass­ing Oran­je­fonds

op .

We had­den al veel geld bij elkaar gecol­lecteerd voor het Oran­je­fonds, waar­van we de helft mochten houden voor de jeug­dac­tiviteiten van De Heiman­shof. Daar bovenop kre­gen we een bonus van € 500, omdat wij dege­nen waren die het meest had­den opge­haald voor het Oran­je­fonds. En nu kre­gen we een nieuwe ver­rass­ing voor de verenig­ing: een cadeautje van een Oran­je­fondsmedew­erker die met pen­sioen ging. Bij het Oran­je­fonds hebben ze namelijk de tra­di­tie dat je, als je met pen­sioen gaat, een club van je voorkeur een cadeau mag geven.

Door het ent­hou­si­asme bij het col­lecteren van de Green­Teens ges­te­und door diverse vol­wassen leden en het film­pje waarin Bep met enorm veel elan haar ent­hou­si­asme etaleert, is de keuze op De Heiman­shof gevallen. Geweldig, dat kun­nen we heel goed gebruiken!