• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Pro­gramma 2015 in pdf

programmafolder 2015 omslagHet Jaarpro­gramma 2015 in pdf biedt u in één oogop­slag het rijk gevarieerde aan­bod aan activiteiten in 2015. In de Heiman­shof is er voor iedereen die van natuur houdt, het hele jaar rond van alles te ont­dekken. Zie wat de Stru­inkids alle­maal doen, weet wan­neer de Green­Teens op pad gaan, of houd in de gaten wan­neer er inter­es­sante lezin­gen wor­den gegeven. En houd nu alvast de fes­ti­val­week­ends vrij in uw agenda!

Kor­tom: ope­nen, uit­printen en ophangen, dan mist u niets!

Bar weer: Green­Teens roofvis­sentocht afge­blazen

Door het bar slechte weer van dit week­end is de Roofvis­sentocht voor de Green­Teens voor­ti­jdig afge­blazen. Jam­mer dat we de ent­hou­si­aste aan­melders moesten teleurstellen. Maar uit­s­tel is nog geen afs­tel; als het wat beter weer is maken we er gewoon een spon­taan uitje van!