• Heemtuin de Heimanshofinstruc­ti­e­tuin waar wilde planten, insecten, vogels en andere
  kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
 • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
  biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
 • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
  jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
 • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
 • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
 • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
 • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.


 • 13 april: Stru­inkids op bezoek bij Een­denkooi Vijfhuizen. 13.00 uur verzamelen
 • 16 april: Open­ing Stru­in­tuin door wethouder Adam Elza­kalai, om 13.30 uur
 • 2728 april: Green­teens (bonte) nacht en natu­urdag op Kaageiland.
 • 4 mei: Lez­ing over soli­taire bijen door Pieter van Breugel
knop
knop
Zwartkop 6 april